Профил на купувача

ОБ-12 с предмет: „Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на мини челен товарач” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 27.08.2019
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад