Профил на купувача

ОБ-09 с предмет: „Преработка на модул “Инкасо“ за Web базиране на приложението и интегриране към Web платформата на информационно-изчислителна система на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 03.07.2019
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад