Профил на купувача

ОБ-03-2020: „Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”, за строеж: „Захранващ кабел 20 кV от п/ст. 110/20 кV „Лаута” до ВТС „Пречиствателна станция за отпадни води” – Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 20.03.2020
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад