Профил на купувача

2020-ОБ-14: „Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 09.06.2020
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад