Профил на купувача

2020-ОБ-13: “Ремонт и/или преустройство на съществуващи и монтаж на нови елементи на подемни съоръжения на обектите на територията на „ВиК” ЕООД – Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 08.06.2020
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад