Профил на купувача

2020-ОБ-11:“Отпечатване и доставка на карнети, бланки, формуляри, пликове и други подобни изделия за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 03.06.2020
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад