Профил на купувача

2020-ОБ-06:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на бетонови изделия по приложена примерна спецификация” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 27.04.2020
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад