Профил на купувача

2020-ОБ-05: “Доставка на коагулант – полиалуминиев оксисулфат с добавка на полиамин, за отстраняване на фосфор в отпадъчните води на ПСОВ – Сопот, ПСОВ – Хисаря, ПСОВ – Стамболийски, ПСОВ – Кричим, ПСОВ – Раковски и ПСОВ - Карлово” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 13.04.2020
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад