Профил на купувача

2020-ОБ-04: „Транспортиране на неопасни производствени отпадъци от и на обекти на ПСОВ – Сопот, Хисаря и Карлово” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 25.03.2020
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад