Профил на купувача

2020-ОБ-02: „Изготвяне и входиране на документация за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване на санитарно-охранителни зони съгласно Закона за водите за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 12.02.2020
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад