Профил на купувача

2019-ОБ-16 с предмет:"Монтиране, пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 до DN200 mm, за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 11.09.2019
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад