Профил на купувача

На 14.05.2018 г. в РОП е публикувано Решение и обявление за промяна, което е видимо и в раздел Решения в досието на поръчката. В раздел Документация е качена променената Техническа спецификация, а променения Образец 2 и Приложение 3 към него са в раздел Образци.

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2018-0008 на 04.05.2018 г. 


« назад