Профил на купувача

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на АОП под № 9053920 на 28.06.2016 г. и е достъпна на следния линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9053920« назад