Профил на купувача

Поръчката е прекратена. Информация, относно мотивите за прекратяване можете да намерите в раздел "Съобщения".

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9073354 на 27.02.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9073354

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9073564 на 06.03.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9073564« назад