Профил на купувача

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2017-0012 на 23.11.2017 г. и е видима на следния адрес:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333531383930

Становището за осъществен предварителен и окончателен контрол по чл. 232 е публикувано в "Съобщения"« назад