Профил на купувача

Обявата е прекратена считано от 13.03.2020 г. съгласно мотиви посочени в Съобщението за прекратяване - раздел "Съобщения/Становища".

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9096315 на 12.02.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096315 

Информация за удължаване на срока е публикувана в елетронната страница на РОП под № 9096586 на 24.02.2020 г. и видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096586 « назад