Профил на купувача

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9089867 на 03.07.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089867


Информация за удължаване на срока е публикувана в електронната страница на РОП под № 9090296 на 15.07.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9090296


« назад