Профил на купувача


Възлагането на поръчката се прекратява, считано от 17.07.2019 г. Съобщение за прекратяването е публикувано в раздел Съобщения/Становища.Информация за удължаване на срока е публикувана в електронната страница на РОП под № 9089278 на 18.06.2019 г. и е видима на следния адрес: 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089278


Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9088905 на 06.06.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9088905« назад