Профил на купувача

Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9083877 на 04.12.2018 г. и е видима на следния адрес:  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083877

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на АОП под № 9083523 на 27.11.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083523« назад