Профил на купувача

Становището за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП е видимо на следния адрес: http://www.aop.bg/jc_view.php?id=362969

Процедурата е прекратена с Решение ЗОП-13 от 31.10.2018 г., което е публикувано в раздел Решения.

Решението е публикувано в електронната страница на РОП с идентификационен номер на процедурата 00197-2018-0017 на 29.10.2018 г. и е видимо на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632393639« назад