Профил на купувача

Информация за удължен срок е публикувана на електронната страница на РОП под № 9082249 на 23.10.2018 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082249

Информация за обявата е публикувана под № 9081934 от 16.10.2018 г. на електронната страница на РОП и е видима на следния  адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9081934« назад