Профил на купувача

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9078972 на 27.07.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9078972

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти е публикувана  в РОП под № 9079311 на 06.08.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079311« назад