Профил на купувача

Срокът за подаване на оферти е удължен до 16,30 часа на 09.03.2018 г. Отваряне на офертите на 12.03.2018 г. от 09,00 часа 06.03.2018, 16:21
Становище за прекратяване 20.03.2018, 15:20
« назад