Профил на купувача

Становище на АОП за осъществен предварителен контрол 23.11.2017, 10:32
Становище на АОП за осъществен окончателен контрол 04.12.2017, 15:42
Отваряне на ценови предложения 17.01.2018, 15:27
Обявление за възложена поръчка е изпратено в АОП с наш изх. № 03-00-1096/21.02.2018 г. 23.02.2018, 10:39
« назад