Профил на купувача

Становището на АОП при осъществен предварителен контрол е, че прилагането на избраното правно основание е законосъобразно и е достъпно на следния адрес: http://www.aop.bg/jc_view.php?id=341388 10.01.2017, 08:17
Обявление за сключен договор 10.01.2017, 16:16
Обявление за изпълнен договор 26.01.2018, 10:02
« назад