Профил на купувача

Канализационна мрежа 07.04.2020, 09:05
Водопроводна мрежа 07.04.2020, 09:26
част Геология 07.04.2020, 09:35
част Геодезия 07.04.2020, 09:35
част Пожарна безопасност 07.04.2020, 09:35
част Пътна – временна организация на движение 07.04.2020, 09:35
част Конструктивна 07.04.2020, 09:35
част Топлоснабдяване 07.04.2020, 09:35
част Електрическа 07.04.2020, 09:35
част Газоснабдяване 07.04.2020, 09:35
Документация за участие 07.04.2020, 09:56
Проект на договор 07.04.2020, 09:56
Техническа спецификация 07.04.2020, 09:56
Критерии за оценка и методика 07.04.2020, 10:16
Мотиви за неприлагане на станд. документи 07.04.2020, 10:16
част Железопътна 07.04.2020, 10:42
част ХМС 07.04.2020, 10:46
Променена документация за участие 05.05.2020, 10:07
Променен проект на договор 05.05.2020, 10:07
Променени критерии за оценка и медика 05.05.2020, 10:07
« назад