Профил на купувача

Срокът за подаване на оферти е удължен до 16,30 часа на12.10.2018 г. Отваряне на оферите на 15.10.2018 г. от 09,00 часа 09.10.2018, 16:20
« назад