Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедура на договаряне без обявление с предмет ОПО-4-29: "Въоръжена охрана на обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 28.11.2014
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Плащания Преглед
Описание Преглед
« назад