Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедура на договаряне без обявление с предмет ОПО-4-02: "Избор на изпълнител за отпускане на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив на банков кредит в размер на 3 900 000 лева за оборотни средства” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 17.03.2015
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Плащания Преглед
Описание Преглед
« назад