Профил на купувача до 15.04.16 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Хидрогеоложко проучвателно сондиране с изграждане на 3 (три) броя експлоатационни тръбни кладенци за питейно-битово водоснабдяване на територията на област Пловдив” Файлове Дата на създаване на преписката: 30.11.-0001
Документация Преглед
Плащания Преглед
Описание Преглед
« назад