Профил на купувача до 15.04.16 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 (два) броя автоматизирани механични решетки за нуждите на ПСОВ – Пловдив” Файлове Дата на създаване на преписката: 30.11.-0001
Документация Преглед
Плащания Преглед
Описание Преглед
« назад