Профил на купувача до 15.04.16 г.

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ: „Предоставяне на услуги по животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, в т.ч.: групова задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”, доброволн Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 02.12.2014
Решения и Обявления Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Описание Преглед
« назад