Профил на купувача до 15.04.16 г.

Отрита процедура по опростени правила с предмет: "Доставка и прилагане на биологичен препарат за третиране на пяната, образуваща се при обработка на отпадъчни води в биобасейните и вторичните утаители на ПСОВ - Пловдив" Файлове Дата на създаване на преписката: 30.11.-0001
Плащания Преглед
Описание Преглед
« назад