Профил на купувача до 15.04.16 г.

Открита процедура: "Избор на доставчик на ел. енергия ниско напрежение (НН) и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 22.10.2014
Документация Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Плащания Преглед
Гаранции / Освобождаване Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад