Профил на купувача до 15.04.16 г.

Открита процедура по опростени правила с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив по обособени позиции на: А) Печатащи устройства; Б) Таблети; В) Монитори; Г) Преносими компютри; Д) Компютърни системи и работни станции; Е) М Файлове Дата на създаване на преписката: 30.11.-0001
Документация Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Плащания Преглед
Описание Преглед
« назад