Профил на купувача до 15.04.16 г.

Открита процедура по опростени правила: "Избор на изпълнител за отпускане на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив на банков кредит в размер на 3 900 000 лева за оборотни средства” Файлове Дата на създаване на преписката: 10.10.2014
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Описание Преглед
« назад