Профил на купувача до 15.04.16 г.

Открита процедура по опростени правила: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на 5 (пет) броя комбинирани багер-товарачи" Файлове Дата на създаване на преписката: 01.07.2014
Документация Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Гаранции / Освобождаване Преглед
Описание Преглед
« назад