Профил на купувача до 15.04.16 г.

Открита процедура по опростени правила ОПО-1-05: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив по следните обособени позиции: А) Застраховане на моторните превозни средс Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 28.09.2015
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Описание Преглед
« назад