Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: “Софтуерна интеграция на информационната система на „ВиК” ЕООД - Пловдив, която да обединява наличните в дружеството информационни системи – „Инкасо – Билинг система”, „Счетовод Файлове Дата на създаване на преписката: 30.11.-0001
Документация Преглед
Описание Преглед
« назад