Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: “Доставка за нуждите на „В и К” ЕООД – Пловдив, по обособени позиции, на: А) Тръби за питейно-битово водоснабдяване, включващи: А1) Полиетиленови тръби висока плътност от PE100, двуслойни тръби от PE100 Файлове Дата на създаване на преписката: 30.11.-0001
Документация Преглед
Плащания Преглед
Описание Преглед
« назад