Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на бактериален инокулант за пречистване на отпадъчни води, стабилизиране на утайките и премахване на миризмите от ПСОВ - Пловдив” Файлове Дата на създаване на преписката: 30.11.-0001
Документация Преглед
Описание Преглед
« назад