Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, чрез платежни карти, издадени от Изпълнителя и свързаните с тях платежни операции” Файлове Дата на създаване на преписката: 30.11.-0001
Плащания Преглед
Гаранции / Освобождаване Преглед
Описание Преглед
« назад