Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОПО-1-13 с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на резервни части за водомери за студена вода производство на “Беласица” АД- Петрич от Ду15 мм до Ду100 мм и от Qmax3 m3/h до Qmax 150 m3/h”и за Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 08.04.2016
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Гаранции / Освобождаване Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад