Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОПО-1-12 с предмет: “Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа, предоставяща мобилни услуги и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на “ВиК Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 30.11.2015
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Гаранции / Освобождаване Преглед
Описание Преглед
« назад