Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОПО-1-12 с предмет: „Доставка и монтаж на външни и вътрешни гуми за целия автомобилен парк на „ВиК” ЕООД - Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 08.04.2016
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Гаранции / Освобождаване Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад