Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОПО-1-09 с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на нови товарни високопроходими автомобили - тип пикап” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 01.04.2016
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Гаранции / Освобождаване Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад