Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОПО-1-08 с предмет: “Ремонт на степен на въздуходувки с включена доставка на необходимите за ремонта резервни части, за ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив по обособени позиции: А) „Аерцен”, тип 150S, GM 50L, GM 35S, Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 30.03.2016
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Гаранции / Освобождаване Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад