Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОПО-1-07 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на бетонови изделия, по приложена примерна спецификация" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 25.03.2016
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Гаранции / Освобождаване Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад