Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОП-4-01 с предмет:Покупка чрез карти за безналично плащане на горива за МПС, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по позиции Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 04.01.2016
Решения и Обявления Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Плащания Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад