Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОП-1-11 с предмет:"Доставка по обос. позиции: А)Доставка, монтаж, пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 – DN200 mm; Б)Доставка на електронни ултразвукови водомери от DN15 – DN80 mm;В) Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 08.04.2016
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Гаранции / Освобождаване Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад